התמד

מסיטים במהירות משטח שעליו מונח גוף נוסף,  המשטח לא מסוגל לגרום לתנועה במהירות שווה לגוף שעליו ולכן הגוף נשאר במקומו