תנע קווי ותנע זוויתי בתנועה של כדור

שני כדורי ביליארד פוגעים זה בזה, כאשר התנע הקווי גדול ביחס לתנע הזוויתי הם נרתעים לכיוונים הפוכים כמצופה, אך כאשר הם נעים על מסילה שגורמת לכך שרדיוס הסיבוב יהיה קטן יותר התנע הזווית גדל ולאחר המפגש הם ממשיכים להסתובב אחד לקראת השני. 

dscn0513
בהתחלה הכדורים נעים על מסילה עם מרחק קטן בין הלוחות ולכן הכדורים מונחים עליה כך שרדיוס הסיבוב שלהם יהיה גדול, מכיוון שהיחס בין מהירות קווית לבין מהירות זוויתית הוא אחד חלקי רדיוס הסיבוב המהירות הזוויתית ולכן גם התנע הזוויתי קטנים.

לאחר מכן מעבירים את הכדורים למסילה שבה המרחק בין הלוחות הוא גדול ולכן רדיוס הסיבוב קטן והתנע הזוויתי גדל.

 

 

ניתן לראות גם שמכיוון שבמסילה הרחבה יותר אנרגיה עוברת לאנרגיה סיבובית על חשבון האנרגיה הקינטית הכדור במסילה הרחבה ינוע לאט יותר כאשר  מטים את הלוח ונותנים לכדורים להחליק.