מצפן בשדה מגנטי

הדגמת סטיית מחט מצפן בקרבת מגנט ואח"כ סטיה בקרבת תיל נושא זרם.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

ציוד נדרש:

 • מצפן (תילים מקבילים).
 • בר מגנטי.
 • ספק זרם DC.
 • 3 חוטי חיבור חשמליים.
 • חיבור "תנין".
 • וולטמטר אנלוגי (לא חובה).
 • מצפן (סליל – לא חובה).

תיאור הניסוי:

 • הדגמת סטיית מחט מצפן בקרבת מגנט ואח"כ סטיה בקרבת תיל נושא זרם. הדגמת סטיית מחט מצפן כאשר היא נתונה בין שני חוטים נושאי זרם הפוך, ואי סטייתה כאשר בשני החוטים אותו זרם.

סרטון:

זרם הפוך

בשני החוטים אותו כיוון זרם

אופן ההדגמה:

 • נדגים תחילה את משיכת/דחיית המחט המגנטית לשדה מגנטי של מוט מגנטי פשוט.
 • נחבר את המערכת כמתואר בתמונה (לזרם DC). כעת המחט המגנטית מושפעת מסופרפוזיציה של שדות מגנטים שנוצרו בתילים. (הזרם בתיל העליון הפוך מזה בתחתון).
 • נחבר את המערכת כמתואר בתמונה. כעת מפני שכיוון הזרם זהה בתיל העליון והתחתון הסופרפוזיציה של השדות המגנטים הנוצרים באיזור המחט הוא 0. ועל כן המחט לא תזוז כלל. בכדי שנוכל ליצור את הרושם שהמערכת אכן עובדת מומלץ להשתמש בוולטמטר על מנת להראות כי אכן זורם זרם במערכת.

הערות:

 • קיימת גם הדגמה דומה עבור מצפן במרכז שדה מגנטי של סליל (לא נוחה להדגמה לכיתה).

 clip_image002

מיקום : 12C