לולאת זרם בשדה מגנטי משתנה בזמן

טבעת המונחת על סולונואי מתרוממת כתוצאה מהשדה המגנטי המשתנה בזמן שהסולונואיד יוצר.

magnetic field

ציוד נדרש:

ספק מתח A.C.  סולונואיד, מוטות ברזל, טבעת ברזל, טבעת ברזל עם חריץ, טבעת פלסטיק.

 

תיאור הניסוי:

 מזרימים זרם חילופין בסולונואיד וכתוצאה מכך נוצר במרחב שדה מגנטי המשתנה בזמן. הטבעת מגיבה לשינויים בשטף המגנטי העובר דרכה באמצעות  זרם פנימי היוצר שדה מגנטי הפוך מכיוונו של השדה המקורי. עוצמת השדה המגנטי משתנה במרחב ולכן הטבעת מתרחקת מהסולונואיד ובכך מקטינה את עוצמת השטף המגנטי העובר דרכה.

סרטון:

אופן ההדגמה:

 לאחר ההדגמה עם הטבעת המוליכה ניתן להדגים טבעת מוליכה בעלת חתך קטן היוצר נתק ועם טבעת לא מוליכה, בשני המקרים הטבעת לא זזה.

 

 

הערות:

יש לכבות את הספק לאחר זמן קצר למניעת התחממות יתר של המערכת, הטבעת המוליכה מתחממת אף היא כתוצאה מהזרם הנוצר בה וניתן לתת לסטודנטים לחוש זאת

מיקום : 12C