מתיחות – שקול כוחות

הרכיבים האופקיים והאנכיים של מתיחויות החוטים מתאפסים

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

ציוד נדרש:

  • לוח גלגלות
  • חוט
  • 3 מתלי משקולות
  • משקולות

מילות מפתח:

  • מתיחות
  • שיווי משקל של כוחות

תיאור הניסוי:

  • הרכיבים האופקיים והאנכיים של מתיחויות החוטים מתאפסים.

אופן ההדגמה:

  • נתלה 3 משקולות. 2 בלולאות החוט בצדדים ואחת במרכז.
  • כאשר המערכת בשיווי משקל כל הרכיבים האנכיים והאופקיים מתאפסים וניתן לזהות את הזוית עפ"י יחס המסות. (בכדי שיתכן ש.מ מסת כל אחת מן המשקולות צריכה להיות קטנה מסכום האחרותה)