מכניקה

תנועה מעגלית

שתי מסות מתרחקות מציר הסיבוב ככל שמהירות הסיבוב גדלה

שימור תנע זוויתי – גלגל

גלגל אופניים מסתובב התלוי אנכית אינו נופל למצב מאוזן אלא ממשיך להסתובב אנכית תוך ביצוע נקיפה (precession).

שימור תנע קווי

נפילה אנכית של מספר כדורים צמודים בעלי מסות וגדלים שונים, בעקבות ההתנגשות בקרקע מעביר הכדור התחתון את התנע לכדורים הקטנים, בשל יחס המסות, הכדורים הקטנים מקבלים מהירות גבוהה ונזרקים כלפי מעלה.