מודרנית

הדמיית כבידה

img_20190106_111048

באמצעות יריעה אלסטית ומשקולות מדמים אפקטים של כבידה במרחב

התאבכות אלקטרונים

20170125_123121

מאיצים אלקטרונים לעבר שכבה דקה של גרפין, אטומי הגרפין משמשים כסריג הגורם להתאבכויות של האלקטרונים . ניתן לראות את זוויות ההתאבכויות הבונות כאשר האלקטרונים פוגעים במסך פלורוסנטי. ניתן לשלוט על אורך הגל של האלקטרונים באמצעות המתח המאיץ ובכך לשנות את…
Read more

קרינה גרעינית

y

מונה גייגר מצויד ברמקול המשמיע קול  יחסית לעוצמת שדה הקרינה + מקור קרינה נקודתי.

פרנק הרץ

PICT0020(small)

להדגמת עירור אנרגטי של כספית וניאון. לניסוי מצורפות שתי שפופרות, שפופרת ניאון ללא חימום ושפופרת כספית עם חימום. זרם האנודה כנגד מתח התאוצה מוצג על מסך האוסצילוסקופ