מודרנית

הדמיית כבידה

באמצעות יריעה אלסטית ומשקולות מדמים אפקטים של כבידה במרחב

התאבכות אלקטרונים

מאיצים אלקטרונים לעבר שכבה דקה של גרפין, אטומי הגרפין משמשים כסריג הגורם להתאבכויות של האלקטרונים . ניתן לראות את זוויות ההתאבכויות הבונות כאשר האלקטרונים פוגעים במסך פלורוסנטי. ניתן לשלוט על אורך הגל של האלקטרונים באמצעות המתח המאיץ ובכך לשנות את…
Read more

קרינה גרעינית

y

מונה גייגר מצויד ברמקול המשמיע קול  יחסית לעוצמת שדה הקרינה + מקור קרינה נקודתי.

פרנק הרץ

להדגמת עירור אנרגטי של כספית וניאון. לניסוי מצורפות שתי שפופרות, שפופרת ניאון ללא חימום ושפופרת כספית עם חימום. זרם האנודה כנגד מתח התאוצה מוצג על מסך האוסצילוסקופ