מגנטיות

תותח מגנטי

כדורי מתכת מעבירים את התנע שלהם אחד לשני כאשר בכל שלב התנע גדל עקב השפעתו של שדה מגנטי, הכדור שמקבל את התנע מושפע פחות מהמגנט מכיוון שהוא נמצא במרחק גדול יותר ממנו מאשר הכדור שמוסר את התנע.

השראה מגנטית

מקרבים מגנט פרסה לסליל המחובר למד מתח ומודדים מתח מושרה. רואים שמתח מושרה יחסי למהירות הזזת המגנט.

גנרטור

הדגמת גנרטור. מסובבים סליל בשדה מגנטי ומדגימים היוצרות כ.א.מ. ע"י הדלקת נורית.

השראה הדדית

העברת זרם AC דרך טבעת יוצרת שדה מגנטי משתנה בתחום הפנימי של הטבעת. בתוך סולונואיד המונח במרכז הטבעת נוצר זרם המתנגד לשינוי השדה המגנטי של הטבעת – כ.א.מ מושרה.

e/m

הטיית קרן אלקטרונים ע"י שדה מגנטי. הטייה שיוצרת מעגל מלמדת על קבוע היחס בין מסת האלקטרון למטענו החשמלי.

מצפן בשדה מגנטי

הדגמת סטיית מחט מצפן בקרבת מגנט ואח"כ סטיה בקרבת תיל נושא זרם.

חוק פראדי

קפסולה מגנטית נופלת במהירות איטית דרך צינור מוליך  לעומת קפסולה לא מגנטית זהה.

מטוטלות מגנטיות מצומדות

נחבר את הסלילים חשמלית, ניצור צימוד מגנטי. כאשר נעורר תנודות במטוטלת אחת, תתחיל גם השניה להתנודד איתה בפאזה או באנטי-פאזה.