מגנטיות

תותח מגנטי

aa

כדורי מתכת מעבירים את התנע שלהם אחד לשני כאשר בכל שלב התנע גדל עקב השפעתו של שדה מגנטי, הכדור שמקבל את התנע מושפע פחות מהמגנט מכיוון שהוא נמצא במרחק גדול יותר ממנו מאשר הכדור שמוסר את התנע.

השראה מגנטית

pict0012-1024x768

מקרבים מגנט פרסה לסליל המחובר למד מתח ומודדים מתח מושרה. רואים שמתח מושרה יחסי למהירות הזזת המגנט.

גנרטור

clip_image0026

הדגמת גנרטור. מסובבים סליל בשדה מגנטי ומדגימים היוצרות כ.א.מ. ע"י הדלקת נורית.

השראה הדדית

clip_image0024

העברת זרם AC דרך טבעת יוצרת שדה מגנטי משתנה בתחום הפנימי של הטבעת. בתוך סולונואיד המונח במרכז הטבעת נוצר זרם המתנגד לשינוי השדה המגנטי של הטבעת – כ.א.מ מושרה.

e/m

clip_image0023

הטיית קרן אלקטרונים ע"י שדה מגנטי. הטייה שיוצרת מעגל מלמדת על קבוע היחס בין מסת האלקטרון למטענו החשמלי.

מצפן בשדה מגנטי

pict0005-1024x768

הדגמת סטיית מחט מצפן בקרבת מגנט ואח"כ סטיה בקרבת תיל נושא זרם.

חוק פראדי

DSCN0010

קפסולה מגנטית נופלת במהירות איטית דרך צינור מוליך  לעומת קפסולה לא מגנטית זהה.

מטוטלות מגנטיות מצומדות

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

נחבר את הסלילים חשמלית, ניצור צימוד מגנטי. כאשר נעורר תנודות במטוטלת אחת, תתחיל גם השניה להתנודד איתה בפאזה או באנטי-פאזה.