גלים

מטוטלות באורכים שונים

DSCN0413

כדורים זהים תלויים בחוטים באורכים שונים, כאשר מסיתים אותם ממצב מנוחה זמן מחזור התנודה של כל כדור שונה

אפקט דופלר

אפקט דופלר

קולן רוטט בתדר קבוע, ברגע שמסובבים אותו ניתן לשמוע את השינוי בתדר עקב השינוי במהירות