גלים

אפקט דופלר ממוחשב

מערכת אפקט דופלר ממוחשב

הדגמת הסחת תדר במערכת של משדר נע אחורה וקדימה במהירות קבועה או משדר ומקלט נעים במהירות קבועה. המשדר נע בעזרת עגלה חשמלית הנעה במהירות קבועה והסחת התדר נמדדת ומוצגת במחשב.

מטוטלות באורכים שונים

DSCN0413

כדורים זהים תלויים בחוטים באורכים שונים, כאשר מסיתים אותם ממצב מנוחה זמן מחזור התנודה של כל כדור שונה

אפקט דופלר

אפקט דופלר

קולן רוטט בתדר קבוע, ברגע שמסובבים אותו ניתן לשמוע את השינוי בתדר עקב השינוי במהירות