גלים

תדר מאולץ

מערכת של מסה על קפיץ בעלת תדר עצמי מאולצת לנוע בתדר משתנה הנקבע על פי המתנד ניתן לראות את תגובת המערכת כתלות בתדר 

קיטוב של גלי מיקרו

גלי מיקרו משודרים בין המשדר למקלט, בעזרת שינוי קיטוב המקלט ניתן לראות את חוק מלוס, ולראות את פעולת המקטב

עקיפה משערת ראש

מציבים שערה לאורך כיוון ההתקדמות של אלומת לייזר, מתמונת ההתאבכות ניתן למדוד את עובי השערה

גלים עומדים בשכבת סבון

גלי קול  המשודרים לעבר קרום סבון ויוצרים בו גלים עומדים. באמצעות הקרנת אור על הקרום ומיקוד האור המוחזר מהקרום על מסך ניתן לראות את נקודות האנטי צומת כתלות בתדר המשודר.

התאבכות אלקטרונים

מאיצים אלקטרונים לעבר שכבה דקה של גרפין, אטומי הגרפין משמשים כסריג הגורם להתאבכויות של האלקטרונים . ניתן לראות את זוויות ההתאבכויות הבונות כאשר האלקטרונים פוגעים במסך פלורוסנטי. ניתן לשלוט על אורך הגל של האלקטרונים באמצעות המתח המאיץ ובכך לשנות את…
Read more

צלחת רזוננס

קערה עם ידיות מלאה במים עד למחציתה. כאשר משפשפים את הידיות נוצר בקערה גלים עומדים מהתנודות וניתן לראות תגובה מפתיעה של המים.  

תדר מאולץ – עירור מטוטלת בתדר עצמי

מטוטלות באורכים שונים מחוברים בקצה העליון למשטח קשיח שחופשי להתנודד בתדר של מטוטלת נוספת המחוברת לו בעלת מסה גדולה ולכן מאלצת תדר תנודה למערכת. על ידי שינוי מיקום המסה של המטוטלת המאלצת ניתן לראות את התגובה השונה של המטוטלות לתדר…
Read more

גלים עומדים בקווי תמסורת

  משדרים גל אלקטרומגנטי באורך 3 מטר  (100MHz)  בקווי תמסורת באורך 4.5  מטר כאשר הקצוות פתוחים כלומר הגלים מוחזרים מהקצוות ויוצרים גלים עומדים לאורך המוליך כאשר מודדים הפרש מתחים בין שני המוליכים ניתן לראות בנקודות צומת ואנטי צומת במרחקים של…
Read more

אמבט גלים

מספר אלמנטים היוצרים תבניות גליות במים רדודים.  הניסוי מדגים מקור נקודתי, שתי מקורות קוהרנטים, גל מישורי, התאבכות דרך סדר יחיד וסדק כפול.

גלים אורכיים ורוחביים

הדגמת גל רוחבי בעזרת מיתר אלסטי.   הדגמת גל אורכי בעזרת קפיץ תלוי. שני הניסויים נעזרים במנוע ויברציות.

מתנד טבעת

נידנוד טבעת אנכית גורם לטבעת לבצע אוסילציות.

מתנד מוטות

מציאת תדרים עצמיים של מוטות מתכת  באורכים שונים.