אופטיקה

זוית ברוסטר

אור מקוטב מוחזר מלוח דיאלקטרי (זכוכית) בזויות שונות. ניתן לראות שעבור קיטוב מקביל למישור הפגיעה האור המוחזר הוא אפס בזוית ברוסטר

פעילות אופטית של תמיסת סוכר

מעבירים אור מקוטב דרך סירופ סוכר, מולקולות הסוכר גורמות לשינוי הקיטוב ושינוי זה תלוי באורך הגל. כך שכאשר האור ביציאה ממיכל הסירופ עובר דרך מקטב נוסף ניתן בעזרתו לברור אורכי גל שונים.

טבעות ניוטון

פני שטח כמורים של עדשה גורמים לתנאי התאבכות בונה שונה עבור כל רדיוס של העדשה. ההתאבכות גורמת להתקפות צבעים שונים כתלות ברדיוס

קיטוב

נתבונן דרך שני מקטבים. עוצמת האור משתנה לפי הזוית שבין המקטבים.

התאבכות ועקיפה

מעבירים קרן לייזר דרך סדק משתנה, ומקבלים על מסך תמונת התאבכות.

ספקטרום – שפופרות גזים

העברת מתח גבוה בשפופרת גז גורמת לעירור הגז ולפליטת אור. ע"י משקפיים סריגיים ניתן לראות את ספקטרום הפליטה של כל גז.