אופטיקה

זוית ברוסטר

unnamed-9

אור מקוטב מוחזר מלוח דיאלקטרי (זכוכית) בזויות שונות. ניתן לראות שעבור קיטוב מקביל למישור הפגיעה האור המוחזר הוא אפס בזוית ברוסטר

פעילות אופטית של תמיסת סוכר

מעבירים אור מקוטב דרך סירופ סוכר, מולקולות הסוכר גורמות לשינוי הקיטוב ושינוי זה תלוי באורך הגל. כך שכאשר האור ביציאה ממיכל הסירופ עובר דרך מקטב נוסף ניתן בעזרתו לברור אורכי גל שונים.

טבעות ניוטון

20170126_112639

פני שטח כמורים של עדשה גורמים לתנאי התאבכות בונה שונה עבור כל רדיוס של העדשה. ההתאבכות גורמת להתקפות צבעים שונים כתלות ברדיוס

קיטוב

clip_image00221-150x150

נתבונן דרך שני מקטבים. עוצמת האור משתנה לפי הזוית שבין המקטבים.

התאבכות ועקיפה

clip_image002

מעבירים קרן לייזר דרך סדק משתנה, ומקבלים על מסך תמונת התאבכות.

ספקטרום – שפופרות גזים

clip_image00216

העברת מתח גבוה בשפופרת גז גורמת לעירור הגז ולפליטת אור. ע"י משקפיים סריגיים ניתן לראות את ספקטרום הפליטה של כל גז.