כללי

מציאת מרכז מסה

20170209_133010

ניתן למצוא את מרכז המסה של גוף כלשהו באמצעות תליה שלו בנקודות שונות וסימון האנך לקרקע מנקודת התליה.  נקודת המפגש של כל האנכים היא מרכז המסה.