המחלקה לפיסיקה, אונ' בן-גוריון

 נושאים שונים בתורת הכבידה 1

תאר ראשון  ומתקדם פיסיקה

מספר הקורס  203-2-4181
סמסטר א' תשע"ד

 

 

 

רשימת הגשה מעודכנת

 

תלמידים שהתרגיל שהגישו לא נרשם, או שיש להם השגות לגבי הרישום

 מתבקשים לפנות למתרגלת בהקדם האפשרי.

 

 

 

הבחינה במועד א' תהיה ב 30/1/2014. הבחינה תכלול 3 שאלות ללא בחירה. משך הבחינה יהיה 3 וחצי שעות. הבחינה תהיה ללא חומר עזר, ויצורפו אליה דפי נוסחאות.

להזכירכם: תלמידים שהגישו פחות מ 50% מהתרגילים לא יורשו לגשת לבחינה.

הבחינה במועד ב' תהיה ב 27/2/2014 באותה המתכונת של מועד א'.

 

בהצלחה!

 

קישור לדף נוסחאות

 

קישור לפתרון מועד א'

 

קישור לפתרון מועד ב'