המחלקה לפיסיקה, אונ' בן-גוריון

פתרונות התרגילים בתורת הכבידה 1

תאר ראשון ומתקדם פיסיקה

מספר הקורס  203-2-4181
סמסטר א' תשע"ד

 

 

 

·      פתרון תרגיל מס' 1

·      פתרון תרגיל מס' 2

·      פתרון תרגיל מס' 3

·      פתרון תרגיל מס' 4

·      פתרון תרגיל מס' 5

 

·      פתרון תרגיל מס' 6

·      פתרון תרגיל מס' 7

·      פתרון תרגיל מס' 8

·      פתרון תרגיל מס' 9

·      פתרון תרגיל מס' 10

·      פתרון תרגיל מס' 11

·      פתרון תרגיל מס' 12

·      פתרון תרגיל מס' 13

·      פתרון תרגיל מס' 14

·      פתרון תרגיל מס' 15