המחלקה לפיסיקה, אונ' בן-גוריון

 תרגילים בתורת הכבידה 1

תאר ראשון ומתקדם פיסיקה

מספר הקורס  203-2-4181
סמסטר א' תשע"ד

 

·       תרגיל מס' 1

·       תרגיל מס' 6

·    תרגיל מס' 11

·       תרגיל מס' 2

·       תרגיל מס' 7

·    תרגיל מס' 12

·       תרגיל מס' 3

·       תרגיל מס' 8

·    תרגיל מס' 13

·       תרגיל מס' 4

·       תרגיל מס' 9

·    תרגיל מס' 14

·       תרגיל מס' 5

·       תרגיל מס' 10

·    תרגיל מס' 15