המחלקה לפיסיקה, אונ' בן-גוריון

מדיניות הקורס בתורת הכבידה 1

תאר ראשון ומתקדם פיסיקה

מספר הקורס  203-2-4181
סמסטר א' תשע"ד

 

מדיניות הקורס, חובות התלמידים:

שם המרצה: רמי ברושטיין

משרד: 54/314 , טלפון 08-6472-507

 

הציון בקורס יקבע לפי ציון בבחינה סופית.

הקורס מחייב עבודה עצמית רבה.

חלק חשוב בקורס הוא העבודה המעשית !

על התלמידים לפתור את התרגילים בעבודה עצמית.

על התלמידים להגיש לפחות 80% מהתרגילים.

לתלמידים שיגישו פחות  מ 80%  מהתרגילים יורדו 10 נקודות מהציון הסופי.

תלמידים שיגישו פחות מ 50% מהעבודות לא יורשו לגשת לבחינה.

 

שם המתרגלת: ג'ודי קופפרמן

משרד: 54/315

  

הגשת התרגילים למתרגלת.

פתרון התרגילים יפורסם באתר.

רשימות ההגשה יתפרסמו בצורה סדירה.

 

הבחינה הסופית בקורס תהייה מבוססת על תרגילים הדומים לתרגילי הבית.

הסיכויים להצליח בקורס ללא פתרון התרגילים בעצמכם קטן !

 

בהצלחה !