המחלקה לפיסיקה, אונ' בן-גוריון

הרצאות בתורת הכבידה 1

תאר ראשון ומתקדם פיסיקה

מספר הקורס  203-2-4181
סמסטר א' תשע"ד   

 

 

 

·      הרצאה  1, 2013

 

·      הרצאה  2, 2013

 

·      שיעור תרגיל  1, 2013

 

·      שיעור תרגיל  2, 2013

 

·      הרצאה  3, 2013

 

·      הרצאה  4, 2013

 

·      שיעור תרגיל 9, 2013

 

·      שיעור תרגיל 10, 2013

 

·      שיעור תרגיל  3, 2013

 

·      שיעור תרגיל  4, 2013

 

·      הרצאה  5, 2013

 

·      הרצאה  6, 2013

 

·      שיעור תרגיל 11, 2013

 

·      שיעור תרגיל 12, 2013

 

 

·      שיעור תרגיל  5, 2013

 

·      שיעור תרגיל  6, 2013

 

·      הרצאה  7, 2013

 

·      הרצאה  8, 2013

 

·      שיעור תרגיל 13, 2013

 

·      שיעור תרגיל 14, 2013

 

·      שיעור תרגיל  7, 2013

 

·      שיעור תרגיל  8, 2013

 

 

 

 

 

 

 


                   

 

                        הרצאות נוספות תעודכנה בהמשך