המחלקה לפיסיקה, אונ' בן-גוריון

תורת הכבידה 1

תאר ראשון ומתקדם פיסיקה

מספר הקורס  203-2-4181
סמסטר א' תשע"ד

מרצה: רמי ברושטיין

 

·      נושאי הקורס

 

·      תקנות הקורס, חובות התלמידים

·      הרצאות

 

·      תרגילים

 

·      פתרונות

 

·      שונות

 

 


מתרגלת: ג'ודי קופפרמן

 

שעות הקורס:      יום א', 17-19, 107, בניין 28

                        יום ב', 17-18, 005, בניין 34       

שעת תרגול:        יום ב', 16-17, 005, בניין 34

 

שעות קבלה רמי ברושטיין: יום רביעי 15-17 54/314

שעות קבלה ג'ודי קופפרמן: יום רביעי 14-15 54/315