המחלקה לפיסיקה, אונ' בן-גוריון

 נושאים שונים בכבידה (שם רשמי: יחסות כללית)

תאר מתקדם פיסיקה

מספר הקורס  203-2-4181
סמסטר ב' תשס"ז

 

 

 

רשימת הגשה מעודכנת

 

תלמידים שהתרגיל שהגישו לא נרשם, או שיש להם השגות לגבי הרישום

 מתבקשים לפנות למתרגל בהקדם האפשרי.

 

 

 

הבחינה במועד א' תהיה ב ??.?.06 . הבחינה תכלול 3 שאלות ללא בחירה. משך הבחינה יהיה 3 שעות. הבחינה תהיה ללא חומר עזר, ויצורפו אליה דפי נוסחאות.

להזכירכם: תלמידים שהגישו פחות מ 50% מהתרגילים לא יורשו לגשת לבחינה.

 

בהצלחה!

 

קישור לדף נוסחאות

 

קישור למבחן תשס"ד

 

קישור למבחן תשס"ה

 

קישור לפתרון מועד א'

 

קישור לפתרון מועד ב