המחלקה לפיסיקה, אונ' בן-גוריון

פתרונות התרגילים בכבידה (שם רשמי: יחסות כללית)

תאר מתקדם פיסיקה

מספר הקורס  203-2-4181
סמסטר ב' תשס"ז

 

 

 

·        פתרון תרגיל מס' 1

·        פתרון תרגיל מס' 2

·        פתרון תרגיל מס' 3

·        פתרון תרגיל מס' 4

·        פתרון תרגיל מס' 5

 

·        פתרון תרגיל מס' 6

·        פתרון תרגיל מס' 7

·        פתרון תרגיל מס' 8

·        פתרון תרגיל מס' 9

·        פתרון תרגיל מס' 10