המחלקה לפיסיקה, אונ' בן-גוריון

 תרגילים בכבידה (שם רשמי: יחסות כללית)

תאר מתקדם פיסיקה

מספר הקורס  203-2-4181
סמסטר ב' תשס"ז

 

·         תרגיל מס' 1

·        תרגיל מס' 6

·         תרגיל מס' 2

·        תרגיל מס' 7

·         תרגיל מס' 3

·        תרגיל מס' 8

·         תרגיל מס' 4

·        תרגיל מס' 9

·         תרגיל מס' 5

·        תרגיל מס' 10