המחלקה לפיסיקה, אונ' בן-גוריון

כבידה (שם רשמי: יחסות כללית)

תאר מתקדם פיסיקה

מספר הקורס  203-2-4181
סמסטר ב' תשס"ז

מרצה: רמי ברושטיין

 

·        נושאי הקורס

 

·        תקנות הקורס, חובות התלמידים

·        הרצאות

 

·        תרגילים

 

·        פתרונות

 

·        שונות

 


שעות הקורס: יום ד', 14-16, מועדון הפיסיקה.

 שעת תרגול יום ד', 16-17, מועדון הפיסיקה.