זמני הקורס

בניין 97 - כיתה 202

10:00 - 12:00

'יום ב

דר' בוריס ברמשנקו

בניין 28 - כיתה 106

09:00 - 10:00

'יום ב

אילן ברבוי

 

 ***** זמנים אלו נתונים לשינויים תכופים!!! יש לשים לב להודעת על שינויים באתר ובמחלקות!!!