שדה חשמלי תלוי בזמן במודל דרודה

exercise 3_7923

נתון שדה חשמלי תלוי בזמן \(E(t) = E(\omega)e^{-i\omega t}\)

1.רשמו את משוואת התנועה על פי מודל דרודה. 

2.מצאו את המוליכות  \(\sigma(\omega)\).

3.ממשוואת מקסוול ניתן לקבל את משוואת הגלים בחומר \(-\nabla^2\textbf{E}=\frac{\omega^2}{c^2}\epsilon(\omega)\textbf{E}\) , באשר \(\epsilon(\omega)\) הוא המקדם הדיאלקטרי, והקשר שלו למוליכות הוא \(\epsilon(\omega)=1+\frac{4\pi i}{\omega}\sigma(\omega)\), מצאו את \(\epsilon(\omega)\) בגבול של תדירות גבוהה.