אורך גל דה ברולי

exercise 3_7921

Given an electron with 5 eV kinetic energy, what is the electron velocity (v) and de Broglie wavelength (λ)?