בוהר

exercise 3_7916
עבור מולקולת מים H 2 O המרחק בין אטומי המימן לבין אטום החמצן הוא
100 pm, וזווית הפתיחה היא θ =105°.

pic
א) מצא/י את שלוש הרמות הרוטציוניות הראשונות (אנרגיה סיבובית).
ב) בהנחה שמולקולת מים מבצעת אינטראקציה עם פוטון (והיא מבצעת), מה צריך להיות התדר של הפוטון על מנת לסובב את המולקולה ?
ג) מה ניתן להסיק מכך על אופן פעולתו של תנור המיקרוגל? מה ניתן להסיק על מה שקורה במוח כאשר מצמידים טלפון סלולארי לראש (תדר עבודה של טלפון סלולארי הוא 800-1000 MHz) ?