בוהר

exercise 3_7914
מיואון הוא חלקיק זהה לאלקטרון פרט לכך שמסתו גדולה פי 207 ממסת האלקטרון. מהו אורך הגל של הפוטון האנרגטי ביותר שיכול להיפלט מאטום המימן שבמקום אלקטרון יש לו מיואון ?