ארוך גל דברולי

exercise 3_7912
חלקיק לא יחסותי נע במהירות פי שלוש ממהירות האלקטרון. היחס בין אורך גל דברולי של החלקיק ואורך גל דה ברולי של האלקטרון הינו \( 1.813\cdot 10^{-4} \) . מהי המסה של החלקיק? איזה חלקיק זה ?