גלי חומר

exercise 3_7911

גלי חומר

א) מיקרוסקופ מאפשר להבחין בעצמים שגודלם הוא עד אורך הגל של האור בו משתמשים. מהו מתח ההאצה הדרוש למיקרוסקופ אלקטרונים על מנת שהרזולוציה שלו תהיה 0.5 אנגסטרם?
ב) מהי האנרגיה של פוטון שבעזרתו ניתן יהיה להבחין בעצם בעל גודל זהה?
ג) אם כן, למה מיקרוסקופ אלקטרוני עדיף על מיקרוסקופ אופטי? (רמז: מהו התחום של הפוטון בסעיף ב'?)