לחץ קרינה

exercise 3_7910
הערך את לחץ הקרינה על ידי השמש על חלקיק בקוטר 1x10 -6 m בעל הצפיפות של 1 gr/cm 3 במרחק 1AU מהשמש כאשר במרחק זה עוצמת הקרינה מהשמש היא 1.36x10 3 W/m 2 .
מה התוצאה אומרת?