גלי חומר

exercise 3_7907
קרינת X באורך גל \( \lambda=2\AA \) מפוזרת פיזור בראג מסדר ראשון מגביש. זווית הפיזור (בין הקרן הנכנסת ליוצאת) היא θ. המרחק בין המישורים המפזרים הוא \( d=3\AA \) .
א) אם במקום קרני X מתפזרים ניטרונים, מה צריכה להיות האנרגיה הקינטית שלהם על מנת שזווית הפיזור לא תשתנה? ( \( m_n=1.66\times10^{-27}kg \) )
ב) מה תהיה זווית הפיזור מסדר ראשון של הניטרונים כאשר האנרגיה  הקינטית שלהם שווה לזו של קרני ה-X?