מספר פוטונים

exercise 3_7303
השתמש בנוסחאת פלאק כפי שהוצגה בכיתה (2014), הראה כי צפיפות סך כל הפוטונים בקרינת גוף שחור היא: \( n=\frac{N}{V}= \beta\frac{(k_BT)^3}{(hc)^3} \)
כאשר \( \beta \) הינו קבוע והוא בערך \( \beta \approx 60 \)
שים לב כי האינטגרל \( \int \limits _0 ^\infty \frac{x^2}{e^x-1}dx \) הינו אינטגרל שאי אפשר לפתור בצורה אנליטית והשתמש בתוצאה הנומרית ש: \( \int \limits _0 ^\infty \frac{x^2}{e^x-1}dx\approx 2.4 \)