מספר פוטונים

exercise 3_7302
למנורה יש הספק של 40 וואט עבור ארוך גל של \( None \)
1) מהו מספר הפוטנים לשניים שהמנורה פולטת?
2) מהי אנרגיה עבור כל פוטון?