שלושת האירועים

exercise 3_5208
נתונים שלושת האירועים A, B, C הבאים על גבי תרשים x-ct. מצא/י:
א) הפרש הזמן בין אירוע A לבין אירוע B במערכת ייחוס בה הם מתרחשים באותו מקום.
ב) המרחק בין אירועים A, C במערכת בה הם מתרחשים סימולטנית.