שתי חלליות

exercise 3_5204
שתי חלליות בעלות אורך מנוחה זהה, עוברות זו ליד זו במקביל במהירות גבוהה.
בזנב החללית S מצוי תותח המכוון בניצב לכיוון תנועת החללית ולעבר מסלול התנועה של החללית 'S (איור 1).
האסטרונאוט S מבצע בדיקת ירי בתותח ברגע שהנק' a בראש החללית מתלכד עם ‘a ( בזנב ‘ S ). מכיוון שאורך החללית ‘S קצר מהאורך העצמי, האסטרונאוט ב S יפספס את החללית השניה (איור 2). אולם במע' ‘S, אורך החללית S קצר מהאורך העצמי ולכן כאשר a ו ‘a מתלכדות האסטרונאוט ב S יפגע. (איור 3).
ישב/י את הפרדוקס.
p0
איור 2:  במערכת S החללית 'S קצרה יותר לכן התותחן בחללית S יורה ללא חשש לפגיעה.
איור 3:  במערכת 'S החללית S קצרה יותר לכן התותחן יפגע.