velocity measuring

exercise 3_5101

כדי למדוד את אורכה של רכבת הדוהרת לכיוונו מנסה ילד למדוד את הזמן שלוקח לה לעבור אותו
הילד מודד 3.57 מיקרושניות ואורך הרכבת (כפי שהוא מצא אחר כך באתר של רכבת ישראל) הוא 230 מטר
מהי מהירות הרכבת? שימו לב שגם גאמה תלוי במהירות