עקרון האי-ודאות

exercise 3_4918
הנח שאלקטרון נע לאורך ציר ה x ושניתן למדוד את מהירותו \( v = 2.05 \times 10^6 \) דיוק המדידה הוא כ 0.5 אחוז. מה היא האי-ודאות המינימלית (כפי שהיא מחושבת על פי עקרון אי-הודאות במכניקת הקוונטים) שניתן למדוד את מיקומו של אלקטרון זה לאורך ציר ה x