Delta function on a ring

exercise 3_4337

חלקיק ללא ספין בעל מסה \(m\) עם אנרגיה \(E\) נמצא על טבעת הנמצאת באזור \(\left[-\frac{a}{2},\frac{a}{2}\right]\) . על הטבעת שוררת אנרגיה פוטנציאלית המוגדרת על פי הביטוי הבא : \(V\left(x\right)=g\delta\left(x\right)\)

 

מהם המצבים העצמיים על המערכת הזו ?( כולל נרמול )

מהן האנרגיות העצמיות על המערכת הזו ? שימו לב , חשוב לציין גם את תחום המספרים הקוונטים המותרים .

אם מכינים את החלקיק במצב המעורר הראשון מעל רמת היסוד . מהם התנעים האפשריים במדידה , ומה ההסתברות למדוד כל אחד מהם ?

ממלאים 4 חלקיקים חסרי ספין לתוך המערכת הזו , מהי האנרגיה הכוללת ?