אטום הליום

exercise 3_4333

1) באטום הליום \( (Z=2) \) חשב ע"י מודל בוהר את אנרגית היוניזציה של אלקטרון אחד.
2) במדידה נמצא שאנרגית היוניזציה היא 24.6eV . מהי אנרגית האינטרציה בין שני האלקטרונים? הערך את המרחק שבין שני האלקטרונים והשווה אותו לרדיוס בוהר.