אטום חמצן

exercise 3_4332

נתון אטום חמצן \( Z=8 \) ובו 4 אלקטרונים באורביטל 2p.
1) הראה את כל המצבים האפשריים לאכלוס של 4 במצבי 2p.
מצא את התנע הזוויתי הכולל בכיוון z , \( m \) ואת הספין הכולל בכיוון z , \( m_s \) לכל מצב.
2) מהם רמות האנרגיה בשדה מגנטי בכיוון z ובעוצמה \( B \) ? ביחס לאנרגיה \( E_2 \) ללא השדה המגנטי, נתון המומנט המגנטי \( \mu_B(m+2m_s) \)
3) בניסוי Steren Gerlach עם אטומי חמצן דומים לאטום המתואר כמה אלומות יתקבלו?