מצבים קשורים

exercise 3_4329

נתון מחסום פוטנציאל המתואר ע"י:

\( V(x) = \left\{ \begin{array}{rtl} \infty & \mbox{ if } \quad x < 0\\ -V_0 & \mbox{ if } \quad 0<x<L\\ 0 & \mbox{ if } \quad L<x\\ \end{array} \right. \)

\( V_0 >0 \)

א. רשום משוואה הקובעת את האנרגיות \( E \) של המצבים הקשורים.

ב. מצא את פונקציות הגל (כולל נרמול) כתלות באנרגיות \( E \)

ג. המצבים הקשורים מופיעים רק אם \( V_0 \) מספיק גדול. המצב הקשור הראשון מופיע כאשר (א) נותן \( E\rightarrow 0^- \) (הסבר מדוע). מצא את \( V_0 \) שעבורו מופיע המצב הזה.