חלקיק בבור אינסופי

exercise 3_4322
נתון חלקיק עם מסה m בבור פוטנציאל אינסופי \( 0<x<a \)
1) כתוב את המצבים העצמיים (כולל נרמול) והסבר.
2) חשב את אי הוודאות בx בp ואת המכפלה \( \Delta x\Delta p \) כאשר החלקיק נמצא באחד מהמצבים העצמיים.
3) מה היא האי וודאות מינימלית?