אפקט דופלר

exercise 3_3905
עטלף משדר קול בתידרות של 82.52kHz מהירות הקול בטמפרטורה של 20 מעלות צלסיוס היא 343 מטר לשנייה. מהירות העש הינו 8 מטר לשנייה, מהירות העטלף הינו 9 מטר לשנייה (בכיוון העש).
א) באיזה תדירות העש ישמע את העטלף?
ב) באיזה תדירות יזהה העטלף את העש?