אינטרפרומטר

exercise 3_3610

אינטרפרומטר של מיכלסון

תא ואקום שקוף (ובעל דפנות דקות) באורך 5 ס"מ הוכנס לתוך זרוע אחת של האינטרפרומטר של מיכלסון כפי שמתואר באיור. נתון כי לאחר שהוצא כל האוויר מתא הואקום עברו דרך המסך 60 פסי התאבכות. כמו”כ נתון כי א"ג של האור הוא 500 nm . הערך/י את מקדם השבירה של האוויר.
pic