שני סדקים בזוית

exercise 3_3609
נתון גל בעל וקטור גל k הפוגע במסך בזווית \( \theta_i \) . במסך שני סדקים במרחק d זה מזה.
א) הראה/י שהפרש הפאזה של הגלים היוצאים משני הסדקים לפיזור בזווית \( \theta \) הוא \( kd(\sin\theta_i-\sin\theta) \) . ?
ב) מה הוא ערכו של \( \theta_i \) כדי שתהיה התאבכות הורסת בכיוון קדמי \( \theta=0 \) ?
pic