התאבכות של שני מקורות בפאזה שונה

exercise 3_3606
שני מקורות שווי עוצמה של גלי מיקרו בעלי תדירות \( 10^9\ \mbox{Hz} \) נמצאים בהפרש פאזה קבוע של \( \epsilon=\pi/6 \) . המרחק בין המקורות 60 ס"מ. בהנחה שהגלים שפולט כל מקור מתפשטים בכל הכיוונים במידה שווה, חשב את זווית ההסטה של המקסימום המרכזי ( \( n=0 \) ) ביחס לכיוונו במצב ששני המקורות באותה פאזה.