שני סדקים מכוסים

exercise 3_3605
נתון מערך של שני סדקים כמתואר בציור (הנח קירוב של שדה רחוק):

picture
  1. מצא ביטוי לצורת תבנית ההתאבכות של מערך זה (עוצמת האור בכל נקודה על המסך).

    כעת, מכסים סדק אחד בזכוכית בעובי t עם מקדם שבירה \( n_1 \) ,ואת הסדק השני מכסים בזכוכית בעלת אותו עובי t , אך עם מקדם שבירה \( n_2 \) .
  2. מצא ביטוי לצורת תבנית ההתאבכות, לאחר כיסוי שני הסדקים.
  3. אם נתון שהנקודה P שבה היה המקסימום הראשי לפני הכנסת פיסות הזכוכית מתלכדת כעת עם פס המקסימום החמישי (ה-fringe החמישי), חשב את עובי הזכוכית t .