EM waves in box

exercise 3_3528

קופסה בעלת דפנות מתכת שצורתה מנסרה מלבנית מהווה חלל תהודה. שלוש מפיאות המנסרה נחות על מישורי הצירים, ושלוש מפיאותיה נחות על המישורים  \(x=a, \quad y=b, \quad z=d\)

א. מצא את אופני התנודה של גל אלקטרומגנטי כללי שרכיב השדה החשמלי שלו בכיוון \(z\) מתאפס.

ב. עבור אופן תנודה כללי מצא את השדה המגנטי.

ג. עבור חלל תהודה קובי, \(a=b=d=L\) מצא את תדירות אופן התנודה הנמוך ביותר. הבע תדירות זו במונחי אורך הגל המתאים בווקום.