נוסחת לארמור

exercise 3_3524


נתון חלקיק בעל מטען \( q \) אשר מאיץ לפרק זמן קצר יחסית (כך שאפשר להתייחס לתהליך פליטת הקרינה כקרוב לראשית) בתאוצה קבועה \( a \) .
1. מצאו את שדה הקרינה במרחק רב מהראשית. האם התוצאה זה גל אלקטרומגנטי?
2. מצאו את וקטור פוינטינג של שדה זה.
3. מצאו ביטוי לקרינה הכוללת (ממוצעת בזמן). התוצאה נקראת "נוסחת לארמור"