הצבת מקטבים

exercise 3_3520

הצבת מקטבים

על מנת למדוד את מצב הקיטוב של אור מונוכרומטי המתקדם בכיוון z, מדד חוקר את עוצמת האלומה במספר דרכים:
  1. מהו מצב הקיטוב של האלומה המקורית?
  2. מהי העוצמה שתימדד לאחר סדרה של שלושה מקטבים בכיוונים \( y, 45^\circ, x \) ?
  3. כנ"ל אבל עם פלטת רבע גל במקום המקטב האמצעי.